نمایش سایدبار

خرید اسکین کلش اف کلنز

اولین نکته که کاربران با دیدن خرید اسکین کلش اف کلنز، بیان می‌کنند این مورد است که اسکین های عادی و اسکین هایی که با خرید بلیت طلایی کلش اف کلنز آزاد میشود چه تفاوتی دارد؟ تفاوت این دو به نوع اسکین می باشد. برای مثال وقتی که شما اقدام به خرید اسکین کلش آف کلنز معمولی مثل منظره تولد می نمایید، این اسکین اختصاصی خودش است و شما با بلیت طلایی امکان دستیابی به این اسکین را ندارید.

منظره های مختلف دهکده کلش اف کلنز

منظره های مختلف دهکده کلش اف کلنز

حالت های مختلف اسکین کدامند؟

شما با خرید اسکین کلش اف کلنز میتوانید کاورهای جذابی برای اکانت خود استفاده کنید، که شما را از سایر کاربران مجزا و متمایز می کند. این اسکین ها متناسب با حالت ها و مناسبت های خاص آزاد می‌شوند که شما می‌توانید با خرید جم کلش اف کلنز از مزایای آن استفاده کنید.

انواع اسکین های کلش کدامند؟

اسکین ها متفاوت اند و برای بخش‌های مختلفی نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، برای مثال برخی از آنها برای ساختمان و برخی دیگر برای هیروها قابلیت استفاده دارند.

گلد پس اسکین مپ

گلد پس اسکین مپ

این اسکین ها صولاً در هنگام خرید با مقداری هدیه که میتواند جم یا منابع همراه باشد. برای مثال شما با خرید اسکین منظره تولد کلش، دو میلیون سکه و نیز به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.

سایر کلمات کلیدی:

خرید اسکین کلش اف کلنز ، خرید اسکین کلش ، خرید اسکین مپ کلش اف کلنز، خرید مپ جدید کلش اف کلنز، خرید مپ کلش اف کلنز، اسکین های کلش اف کلنز، خرید اسکین هیرو کلش اف کلنز، خرید منظره کلش اف کلنز، خرید اسکین مپ کلش اف کلنز، خرید اسکین جدید کلش اف کلنز، خرید اسکین کلش، خرید پس زمینه کلش اف کلنز