نمایش سایدبار

خرید اسکین کلش اف کلنز

اولین نکته که کاربران با دیدن خرید اسکین کلش اف کلنز، بیان می‌کنند این مورد است که اسکین های عادی و اسکین هایی که با خرید بلیت طلایی کلش اف کلنز آزاد میشود چه تفاوتی دارد؟ تفاوت این دو به نوع اسکین می باشد. برای مثال وقتی که شما اقدام به خرید اسکین کلش آف کلنز معمولی مثل منظره تولد می نمایید، این اسکین اختصاصی خودش است و شما با بلیت طلایی امکان دستیابی به این اسکین را ندارید.

حالت های مختلف اسکین کدامند؟

شما با خرید اسکین کلش اف کلنز میتوانید کاورهای جذابی برای اکانت خود استفاده کنید، که شما را از سایر کاربران مجزا و متمایز می کند. این اسکین ها متناسب با حالت ها و مناسبت های خاص آزاد می‌شوند که شما می‌توانید با خرید جم کلش اف کلنز از مزایای آن استفاده کنید.

انواع اسکین های کلش کدامند؟

اسکین ها متفاوت اند و برای بخش‌های مختلفی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند، برای مثال برخی از آنها برای ساختمان و برخی دیگر برای هیرو ها قابلیت استفاده دارند.

این اسکین ها صولاً در هنگام خرید با مقداری هدیه که میتواند جم یا منابع همراه باشد. برای مثال شما با خرید اسکین منظره تولد کلش، دو میلیون سکه و نیز به عنوان هدیه دریافت خواهید کرد.