زمان تحویل تمامی سفارشات، متناسب با حجم سفارش‌های سایت متغیر می‌باشد. در اکثر مواقع تمامی سفارشات، حداکثر 30 دقیقه زمان خواهد برد.

اما در برخی روزها، تحویل سفارش مدت زمان بیشتری نیاز دارد که، این زمان‌ها نیز مشخص هستند، به طور مثال اگر شما در زمان معرفی سیزن جدید خرید خود را انجام دهید، ممکن است با اندکی تاخیر فرآیند واریز شما انجام پذیرد.